LitSat-1 etc. TLE2014年03月02日 10時23分


(C)AMSAT-UK

LitSat-1, LituanicaSAT-1, UAPSat-1, ArduSat-2, SkyCube の TLE は、次の
どれかです。この写真を見ても 5機しか放出されていません。今回は、ペルー
衛星 Chasqui-1 は放出の対象にならなかったということです。 上図の右上の
2U衛星は ArduSat-2 ですが、周波数は 437.xxx MHz のままで、未だはっきり
していません。

1998-067EL
1 39567U 98067EL 14060.92899226 .00129467 00000-0 21012-2 0  53
2 39567 51.6486 271.2671 0005364 240.4402 257.7473 15.51781188  237
1998-067EM
1 39568U 98067EM 14060.86131760 .00191420 00000-0 30649-2 0  31
2 39568 51.6488 271.5977 0004093 257.9649 221.9336 15.51912017  223
1998-067EN
1 39569U 98067EN 14060.79094609 .00128230 00000-0 20857-2 0  33
2 39569 51.6499 271.9671 0004537 228.1132 217.9798 15.51729461  216
1998-067EP
1 39570U 98067EP 14060.79093866 .00170547 00000-0 27734-2 0  27
2 39570 51.6450 271.9635 0004534 226.8257 218.7799 15.51558919  189
1998-067EQ
1 39571U 98067EQ 14060.79361022 .00005543 00000-0 10000-3 0  44
2 39571 51.6475 271.9500 0006507 216.2242 243.9780 15.51414181  189

LitSat-1 9k6 telemetry2014年03月02日 16時41分

1998-067EM
16:27-16:37JST, 2 Mar 2014, Ele 71 WN-Z-ES, 145.850MHz 9600bps FSK
07:32:06 LY1LS>TNC>UI,R,F0 (9599 baud):
Bb€・ト・.............f ー.0.・オ.ウ...ラ帰..襭#・C....................
...................................サ...... LIETUVA MYLI LAISVE .