Horyu-2 = Object B ?2012年05月19日 05時28分

Object B が最も近いようです。

2012-025A
1 38337U 12025A  12139.44334542 -.00000049 00000-0 00000+0 0  83
2 38337 98.1763 79.0987 0002813 13.6543 99.3730 14.66304539  109
2012-025B
1 38338U 12025B  12139.44319725 -.00000051 00000-0 00000+0 0  16
2 38338 98.1755 79.1107 0014860 67.2358 54.3335 14.69900546  93
2012-025C
1 38339U 12025C  12139.44179118 -.00000050 00000-0 00000+0 0  16
2 38339 98.1751 79.1002 0011930  9.8042 100.5123 14.68398190  95
2012-025D
1 38340U 12025D  12139.44234631 -.00000049 00000-0 00000+0 0  18
2 38340 98.1748 79.0999 0009366 41.5533 69.2410 14.67424563  100
2012-025E
1 38341U 12025E  12139.44237912 -.00000049 00000-0 00000+0 0  14
2 38341 98.1673 79.0999 0008907 21.8781 89.6799 14.67690372  103

Horyu-2 CW first decode2012年05月19日 12時02分

2012-025B で正確追尾。 周波数は 437.3725 MHz でした。
管制局サーバーには 2フレームのみ送り込みました。サーバー接続テーブルの
上段 3フレームは一週間前のテストデータで、まだ残骸のまま残っています。

2012-025B, 11:31-11:41JST, 19 May 2012, Ele 14 SE-E-N
JG6YBW HORYU D1B8BABA7FDFFE3
JG6YBW HORYU D1B8BABC87E2FE3

2012-025B update2012年05月19日 16時05分

2012-025B
1 38338U 12025B  12139.91166262 .00014477 00000-0 24187-2 0  59
2 38338 98.1770 79.5792 0014303 66.9863 12.0841 14.69922917  160

CO-65 Digi/OFF2012年05月19日 21時27分

21:04-21:16JST, 19 May 2012, Ele 64 S-W-SW
HI HI DE JQ1YTC DIGI OFF CUTE 87 CB AB 93 3C 26 23 70 50 30 17
HI HI DE JQ1YTC DIGI OFF CUTE 87 CC AB 97 3C 26 23 71 4A 31 17
HI HI DE JQ1YTC DIGI OFF CUTE 87 CC A9 9C 3C 26 22 72 53 30 17
HI HI DE JQ1YTC DIGI OFF CUTE 87 CC AB 93 3C 26 23 6F 4F 30 17

Horyu-2 CW Decoder 二種2012年05月19日 22時04分

背面の大きい方が DK3WN局作成のデコーダー。小さい方が管制局のデコーダーの
CW解析の画面です。どちらも同じ解析結果です。