GreenCube over Australia2022年11月14日 23時08分

オーストラリア上空、直線距離で 8,123km からの信号を捉えている。
信号は 45秒間隔送信。